Wedstrijdreglement

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2019

Wedstrijdreglement en richtlijnen


 1. Algemeen

 

Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College, Cingel College, Markland College en NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging) organiseren in samenwerking met Omroep Brabant de wedstrijd “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”.

 

De wedstrijd bestaat uit de navolgende categorieën:

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

voor alle ambachtelijke bakkers en slagers in Brabant (volgens traditioneel recept).

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje“

voor alle thuisbakkers in Brabant (volgens traditioneel recept).

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO”

Voor alle leerlingen van VMBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO”

Voor alle leerlingen van MBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

 

 1. Aantal in te zenden producten

 

Tijdens de voorronde zal men voor de categorieën B, C en D minimaal 10 stuks worstenbroodjes per rubriek in moeten leveren.

 

 1. Inzending voorronde & finale

 

Voorronde

Tijdens de voorronde leveren de leerlingen VMBO, MBO en thuisbakkers (categorieën B, C en D) voor iedere rubriek 10 worstenbroodjes in.

 

Locatie:           Cingel College (gebouw/locatie Vitalis College)

                        Terheijdenseweg 414

4826 AB Breda

Tel. 076 – 5733373

 

A.Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld wordt de winkel van de inschrijver in de periode van 5 september tot en met 30 november 2018 tweemaal bezocht door de Mystery Shopper. Na beoordeling blijven er tien halve finalisten over. Deze halve finalisten worden in de periode van 7 januari tot en met 22 maart  2019 nogmaals bezocht door de Mystery Shopper. De door de Mysteryshopper opgehaalde worstenbroodjes tellen voor 50 % mee in de totaalscore van de finale. Deze 10 finalisten bakken op 25 maart in de bakkerij van het Cingel College hun wedstrijd-worstenbroodje voor de andere 50 %.

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

Dinsdag 19 februari 2019 van 10.00 uur -12.00 uur.  

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

Dinsdag 19 februari 2019 van 10.00 uur -12.00 uur.

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO (leerlingen)

Dinsdag 19 februari 2019 van 10.00 uur -12.00 uur.

 

 

 

Finale

 

Tijdens de finale, bakken de 10 finalisten van rubriek A en 5 finalisten van de rubrieken B, C en D zelf hun worstenbrood in het praktijklokaal van het Cingel College in Breda.


Locatie:           Cingel College (gebouw/locatie Vitalis College)

                       Terheijdenseweg 414
                       4826 AB Breda

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje (bakkers & slagers)

10 finalisten.

Maandag 25 maart 2019 van 13.00 uur – 17.00 uur

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

5 finalisten

Maandag 25 maart  2019 van 08.00 uur – 12.00 uur

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

5 finalisten

Maandag 25 maart  2019 van 08.00 uur – 12.00 uur

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO (leerlingen)

5 finalisten

Maandag 25 februari 2019 van 08.00 uur – 12.00 uur

 

 1. Bekendmaking finalisten

 

Na afloop van het bezoek door de Mystery Shopper en de voorronde zullen de finalisten telefonisch geïnformeerd worden. Enkele finalisten kunnen bezocht worden door het TV team van Omroep Brabant.

 

 1. Kijkavond finalisten

 

Voor de finalisten in rubriek A, B, C en D zal er op 19 maart 2019 van 19.00 uur tot 20.00 uur een kijkavond worden georganiseerd bij het Cingel College, Terheijdenseweg 414, 4826 AB Breda. Hier kunnen de finalisten alvast hun werkplek en apparatuur bekijken.

 

 1. Finale-uitreiking

 

De finale-uitreiking wordt verzorgd door het Cingel College in Breda en zal plaatsvinden op woensdag 27 maart 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Locatie: Prinsentuin College, Frankenthalerstraat 15, 4816 KA in Breda.

 

 1. De jurering

 

 1. De producten worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit een slager, bakker en een kok die zijn aangewezen door de organisatie. Daarnaast zullen de producten zowel in de voorronde als tijdens de finale ook beoordeeld worden door een consumentenjury. Bij de jurering mag geen publiek aanwezig zijn en zullen alle worstenbroodjes anoniem gekeurd worden. De beslissing van de jury is bindend en derhalve is geen beroep mogelijk.

 

 1. Na inschrijving zal elke deelnemer uit de categorie A (bakkers en slagers) tussen 5 september 2018 tot en met 7 december 2018 tweemaal worden bezocht door de Mystery Shopper. De Mystery Shopper zal in de winkel van de deelnemer enkele worstenbroodjes kopen.

 

De door de Mystery Shopper opgehaalde worstenbroodjes zullen 100% uitmaken van de totale beoordeling van de voorronde. Nadat de 10 finaleplaatsen bekend gemaakt zijn, zal de finalist nogmaals door de Mystery Shopper bezocht worden.

In de categorie B (Thuisbakker) mag de deelnemer niet werkzaam zijn in de branche van de brood- en banketbakkerij.

 

 1. Uitgesloten van deelname

 

Na driemaal achtereen de eerste prijs behaald te hebben wordt men uitgesloten van deelname voor de eerstvolgende wedstrijd van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Van deze winnaar wordt verwacht dat hij of zij plaats zal nemen in de jury in het jaar van uitsluiting. Deze bepaling geldt voor alle categorieën.

 

 1. Toekenning prijzen

 

De volgende prijzen worden uitgereikt:

 1. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

Een wisselbeker voor de eerste prijs, drie plaquettes voor de nummer een, twee en drie.

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje”

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Leerling worstenbroodje VMBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

 

 1. “Het Lekkerste Brabantse Leerling worstenbroodje MBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

 

 1. Inschrijfgeld

 

 1. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje € 40,-
 2. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje € 8,50
 3. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO € 7,50
 4. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje MBO € 8,-

 

De betaling van het inschrijfgeld dient tegelijk bij inschrijving te worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op rek.nr. NL87RABO0322779472 t.n.v. R.J. Snels, inzake Worstenbroodje, met vermelding van naam en woonplaats. Na betaling is de inschrijving definitief.

 

 

 1. Inschrijving

 

Het inschrijfformulier voor deelname aan de wedstrijd, met opgave van de rubriek waaraan men deelneemt,  moet vóór 4 september 2018 voor de categorie A en vóór 18 januari 2019 voor de categorieën B, C en D voor 17:00 uur via www.omroepbrabant.nl/worstenbroodje worden ingevuld en toegestuurd.

 

 1. Bepalingen


De bakker/slager uit categorie A dient de winkel of het productiebedrijf in de provincie Brabant te hebben, of werkzaam te zijn in het productiebedrijf.

 

De thuisbakker uit de categorie B dient woonachtig te zijn in Brabant en mag niet werkzaam zijn bij een bakker of slager.

 

De leerlingen uit de categorie C en D dienen woonachtig te zijn in Brabant of op een Brabantse vakschool te zijn ingeschreven.

 

De worstenbroodjes dienen in een blanco doos, zonder opschrift, ingeleverd te worden.

 

De vakkleding die men draagt mag niet voorzien zijn van een bedrijfslogo of deze moet afgeplakt zijn.

 

De finaleplaats is persoonsgebonden. Degene die zich heeft ingeschreven zal bij een finaleplaats ook zelf zijn/haar worstenbroodjes moeten maken/bakken. Indien u niet deelneemt als finalist aan de wedstrijd bij het Cingel College gaat uw plaats naar de volgende hoogst gescoorde.

 

Bij uitzonderlijke situaties beslist de organisatie.

 

 

De beoordelingscriteria (volgens traditioneel recept) zijn:

– Uiterlijke aanzien bovenzijde:

o.a. kleur, gelijkmatigheid, juiste grootte (10-15 cm) zijkanten niet te dun.

– Uiterlijk aanzien onderzijde:

o.a. kleur, uitgebakken vet, vuilresten, gesloten, juiste sluiting.

– de gehaktvulling:

o.a. kleur, grofheid, geen onregelmatigheden (zeentjes), kruidenopeenhoping

– het brood:

o.a. te klef, te droog, niet mals, soort brooddeeg, de consistentie/beet.

o.a. te stevig worstvlees (stug), korrelig, niet gaar.

– algehele smaak:

o.a. vetsmaak, te zout, te sterk gekruid, te vlakke smaak.

 

 1. Quitclaim

 

Met je aanmelding voor de wedstrijd geef je automatisch toestemming voor uitzending of gebruik van beeldmateriaal door Omroep Brabant en de organisatie van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje opgenomen voor en tijdens de voorronde, de finale bakken en de prijsuitreiking van “Het Lekkerste (Thuis/Leerling) Worstenbroodje van Brabant” Omroep Brabant behoudt het recht om de beelden in tijd en territorium onbeperkt, uit te zenden en/of op andere wijze te gebruiken. Met persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om en stellen wij niet beschikbaar aan derden.

 

 1. Gebruik vormgeving/artwork/logo

 

Als deelnemer aan de wedstrijd is het toegestaan, mits goedgekeurd, eigen promotiemateriaal en of uitingen te verspreiden. Indien de vormgeving of het artwork van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje” evenals het logo van Omroep Brabant gebruikt worden, zal voorafgaand aan de publicatie de uiting ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant via [email protected]. Omroep Brabant behoudt zich het recht om promotiemateriaal en of uitingen voorzien van de vormgeving/artwork/logo te verbieden.

 

 1. Promotieactiviteiten finalisten

 

De finalisten zullen tot één week na de prijsuitreiking beschikbaar moeten zijn voor verslaggeving via Omroep Brabant Radio, TV en Internet. Daarnaast zal de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant contact opnemen om een promotieplan te maken t.b.v. de communicatie in de winkel en acties op Omroep Brabant Radio, TV en Internet.

 

 

 

 

 1. Uitzenddata

 

Van de voorronde en de finale worden door Omroep Brabant opnamen gemaakt. De exacte uitzenddagen en -tijden volgen nog.

 

Aan dit wedstrijdreglement kunnen de deelnemers geen rechten ontlenen. Daarnaast behoudt de organisatie het recht tussentijds het reglement aan te passen! Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met [email protected]