Wedstrijdreglement

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2024

Wedstrijdreglement en richtlijnen


1. Algemeen

Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Summa College, Curio en NBOV (Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging) organiseren in samenwerking met Omroep Brabant de wedstrijd “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”.

De wedstrijd bestaat uit de navolgende categorieën:

A. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

voor alle ambachtelijke bakkers en slagers in Brabant (volgens traditioneel recept).

B. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje“

voor alle thuisbakkers in Brabant (volgens traditioneel recept).

C. “Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO”

voor alle leerlingen van VMBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

D. “Het Lekkerste Brabantse Studenten Worstenbroodje MBO”

voor alle studenten van MBO-vakscholen in Brabant (volgens traditioneel recept).

2. Aantal in te zenden producten

Tijdens de voorronde zal men voor de categorieën B, C en D 10 worstenbroodjes per rubriek in moeten leveren.

3. Inzending voorronde & finale

De inschrijving voor de categorie B, C en D is open vanaf 18 september 2023 tot 12 februari 2024.

Voorronde

A. De inschrijving voor de categorie A, de ambachtelijke bakkers en slagers, is open vanaf   18 september tot en met 1 november 2023. Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld wordt de winkel van de inschrijver in de periode van 1 november 2023 tot en met 27 februari 2024 (uitgezonderd de maand december) bezocht door de Mystery Shopper. Na beoordeling blijven er tien finalisten over. Deze finalisten worden in de periode van 27 februari tot en met 30 maart  2024 nogmaals bezocht door de Mystery Shopper. De door de Mystery Shopper opgehaalde worstenbroodjes tellen voor 50 % mee in de totaalscore van de finale. Deze 10 finalisten bakken op 8 april in de bakkerij van Curio hun wedstrijd-worstenbroodje voor de andere 50 %.

Tijdens de voorronde leveren de leerlingen VMBO, studenten MBO en thuisbakkers   (categorieën B, C, en D) voor iedere rubriek 10 worstenbroodjes in.

Locatie:           Curio

                        Frankenthalerstraat 15

4816 KA Breda

Tel. 088 – 2098000

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

Dinsdag 27 februari 2024 van 10.00 uur -12.00 uur.  

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

Dinsdag 27 februari 2024 van 10.00 uur -12.00 uur.

D. Het Lekkerste Brabantse Studenten Worstenbroodje MBO (studenten)

Dinsdag 27 februari 2024 van 10.00 uur -12.00 uur.

Finale

Tijdens de finale, bakken de 10 finalisten van rubriek A en 5 finalisten van de rubrieken B, C en D zelf hun worstenbrood in het praktijklokaal van Curio in Breda.


Locatie:           Curio

                       Frankenthalerstraat 15
                       4816 KA Breda

A. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje (bakkers & slagers)

10 finalisten.

Maandag 8 april 2024 van 13.00 uur – 17.00 uur

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje (thuisbakkers)

5 finalisten

Maandag 8 april  2024 van 08.00 uur – 12.00 uur

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO (leerlingen)

5 finalisten

Maandag 8 april  2024 van 08.00 uur – 12.00 uur

D. Het Lekkerste Brabantse Studenten Worstenbroodje MBO (studenten)

5 finalisten

Maandag 8 april 2024 van 08.00 uur – 12.00 uur

4. Bekendmaking finalisten

Na afloop van het bezoek door de Mystery Shopper en de voorronde zullen de finalisten telefonisch geïnformeerd worden. Enkele finalisten kunnen bezocht worden door een TV-team van Omroep Brabant.

5. Kijkavond finalisten

Voor de finalisten in rubriek A, B, C en D zal er op woensdag 20 maart 2024 van 19.00 uur tot 20.00 uur een kijkavond worden georganiseerd bij Curio, Frankenthalerstraat 15, 4816 KA Breda. Hier kunnen de finalisten alvast hun werkplek en apparatuur bekijken.

6. Finale-uitreiking

De finale-prijsuitreiking wordt verzorgd door Curio op woensdag 17 april 2024 van 19.00 tot 21.00 uur, Curio, Frankenthalerstraat 15 in Breda.

7. De jurering

a. De producten worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit een slager, bakker en een kok, die zijn aangewezen door de organisatie. Daarnaast zullen de producten zowel in de voorronde, het Mystery Shoppen als tijdens de finale ook beoordeeld worden door een consumentenjury. Bij de jurering mag geen publiek aanwezig zijn en zullen alle worstenbroodjes anoniem gekeurd worden. De beslissing van de jury is bindend en daarom is geen beroep mogelijk.

b. Na inschrijving zal elke deelnemer uit de categorie A (bakkers en slagers) tussen 1 november 2023 tot en met 27 februari 2024 (uitgezonderd de maand december worden bezocht door de Mystery Shopper. De Mystery Shopper zal in de winkel van de deelnemer enkele worstenbroodjes kopen.

De door de Mystery Shopper opgehaalde worstenbroodjes zullen 100% uitmaken van de totale beoordeling van de voorronde. Nadat de 10 finaleplaatsen bekend gemaakt zijn, zal de finalist nogmaals door de Mystery Shopper bezocht worden. Deze door de Mystery Shopper opgehaalde worstenbroodjes tellen voor 50 % mee in de totaalscore van de finale.

In de categorie B (Thuisbakker) mag de deelnemer niet werkzaam zijn in de branche van de brood- en banketbakkerij.

8. Uitgesloten van deelname

Na driemaal achtereen de eerste prijs behaald te hebben, wordt men uitgesloten van deelname voor de eerstvolgende wedstrijd van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Van deze winnaar wordt verwacht dat hij of zij plaats zal nemen in de jury in het jaar van uitsluiting. Deze bepaling geldt voor alle categorieën.

9. Toekenning prijzen

De volgende prijzen worden uitgereikt:

A. “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”

Een wisselbeker voor de eerste prijs, drie plaquettes voor de nummer een, twee en drie.

B. “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje”

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

C. “Het Lekkerste Brabantse Leerling worstenbroodje VMBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

D. “Het Lekkerste Brabantse Studenten worstenbroodje MBO“

Bekers voor de nummers een, twee en drie.

Bakkerijwereld uit Ede stelt een waardebon beschikbaar voor de eerste plaats uit de categorie A ambachtelijke bakker of slager en voor de eerste plaats uit de categorie B thuisbakker, categorie C leerling VMBO en categorie D student MBO een BW Home Edition oven ter waarde van € 775,-.

10. Inschrijfgeld

A. Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje                                   € 75,-

B. Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje                          €   8,50

C. Het Lekkerste Brabantse Leerling Worstenbroodje VMBO        €   8,50

D. Het Lekkerste Brabantse Studenten Worstenbroodje MBO       €   8,50

De betaling van het inschrijfgeld dient tegelijk bij inschrijving te worden voldaan door het verschuldigde bedrag over te maken op de rekening van Stichting Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Na betaling is de inschrijving definitief en ontvangt u een bevestiging.

11. Inschrijving

Het inschrijfformulier voor deelname aan de wedstrijd, met opgave van de rubriek waaraan men deelneemt, moet vóór 1 november 2023 voor de categorie A en vóór 12 februari 2024 voor de categorieën B, C en D voor 24.00 uur via www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl worden ingevuld en toegestuurd.

12. Bepalingen


De bakker/slager uit categorie A moet de winkel of het productiebedrijf in de provincie Brabant hebben, of werkzaam zijn in het productiebedrijf. Maximaal een afgevaardigde per bedrijf.

De thuisbakker uit de categorie B moet woonachtig zijn in Brabant en mag niet werkzaam zijn bij een bakker of slager.

De leerlingen en studenten uit de categorie C en D moeten woonachtig zijn in Brabant of op een Brabantse vakschool  zijn ingeschreven.

De worstenbroodjes moeten in een blanco doos, zonder opschrift, ingeleverd worden.

De vakkleding die men draagt mag niet voorzien zijn van een bedrijfslogo of dit moet zijn afgeplakt.

De finaleplaats is persoonsgebonden. Degene die zich heeft ingeschreven, zal bij een finaleplaats ook zelf zijn/haar worstenbroodjes moeten maken/bakken. Indien u niet

deelneemt als finalist aan de wedstrijd bij Curio gaat uw plaats naar de volgende hoogst scorende.

Bij uitzonderlijke situaties beslist de organisatie.

De beoordelingscriteria (volgens traditioneel recept) zijn:

– Uiterlijke aanzien bovenzijde:

o.a. kleur, gelijkmatigheid, juiste grootte (10-15 cm) zijkanten niet te dun.

– Uiterlijk aanzien onderzijde:

o.a. kleur, uitgebakken vet, vuilresten, gesloten, juiste sluiting.

– De gehaktvulling:

o.a. kleur, grofheid, geen onregelmatigheden (zeentjes), kruidenopeenhoping

– Het brood:

o.a. te klef, te droog, niet mals, soort brooddeeg, de consistentie/beet.

– Algehele smaak:

o.a. vetsmaak, te zout, te sterk gekruid, onvoldoende vleesaroma, te vlakke smaak.

13. Quitclaim

Met je aanmelding voor de wedstrijd geef je automatisch toestemming voor uitzending of gebruik van beeldmateriaal door Omroep Brabant en de organisatie van Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje opgenomen voor en tijdens de voorronde, de finale bakken en de prijsuitreiking van “Het Lekkerste (Thuis/Leerling/Studenten) Worstenbroodje van Brabant” Omroep Brabant behoudt het recht om de beelden in tijd en territorium onbeperkt, uit te zenden en/of op andere wijze te gebruiken. Met persoonsgegevens gaan wij zeer zorgvuldig om en stellen we niet beschikbaar aan derden.

14. Gebruik vormgeving/artwork/logo

Als deelnemer aan de wedstrijd is het toegestaan, mits goedgekeurd, eigen promotiemateriaal en of uitingen te verspreiden. Indien de vormgeving of het artwork van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje” evenals het logo van Omroep Brabant gebruikt worden, zal voorafgaand aan de publicatie de uiting ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant via [email protected]. Omroep Brabant behoudt zich het recht om promotiemateriaal en of uitingen voorzien van de vormgeving/artwork/logo te verbieden.

15. Promotieactiviteiten finalisten

De finalisten zullen tot één week na de prijsuitreiking beschikbaar moeten zijn voor verslaggeving via Omroep Brabant Radio, TV, facebook en internet. Daarnaast zal de afdeling Marketing en Communicatie van Omroep Brabant contact opnemen om een promotieplan te maken t.b.v. de communicatie in de winkel en acties op Omroep Brabant Radio, TV, facebook en Internet.

16. Uitzenddata

Van de voorronde en de finale worden door Omroep Brabant opnamen gemaakt. De exacte uitzenddagen en -tijden volgen nog.

Aan dit wedstrijdreglement kunnen de deelnemers geen rechten ontlenen. Daarnaast behoudt de organisatie het recht,  tussentijds het reglement aan te passen! Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met:

www.hetlekkerstebrabantseworstenbroodje.nl