Stichting

Stichting

Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje

Ons Brabants worstenbroodje is niet meer uit Brabant weg te denken. Sinds 16 maart 2016 staat de cultuur van het worstenbroodje op de lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op maandag 11 november 2019 werd bij de notaris de Stichtingsakte getekend van “Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje”. Een nieuwe mijlpaal bij het tekenen van deze Stichtingsakte is bereikt. Het doel van de Stichting is het bevorderen en instandhouding van het bakkersambt, met name het Brabants worstenbroodje, het organiseren van wedstrijden, het geven van workshops, het informatie geven aan derden en de instandhouding van het Brabants Cultureel Erfgoed.